กรณีซื้อสินค้าออนไลน์จาก ROAV eyewear Thailand: 

- กรณีซื้อสินค้าออนไลน์ (การส่งมอบสินค้า) ลูกค้าตรวจสอบสินค้าทุกครั้งภายในวันที่ได้รับสินค้า ทั้งกรอบและเลนส์ หากมีปัญหาให้แจ้งกลับมาที่ ROAV eyewear Thailand ภายใน 3 วัน หากไม่มีการแจ้งกลับจะไม่สามารถแจ้งเคลมสินค้าได้

- กรณีการรับเคลมสินค้า เฉพาะกรณีกรอบลอกจากการผลิตของโรงงาน​ (6 เดือน) ไม่เกี่ยวกับการใช้งานของเลนส์หรือรอยที่เกิดจากการใช้งานทั้งบนเลนส์และกรอบแว่น

- กรณีลูกค้าต้องการสั่งเปลี่ยนเลนส์ 1,500 บาท/คู่ เนื่องจากการใช้งานและเลนส์เป็นรอย (สีเลนส์จำเป็นต้องเช็คกับสต็อกก่อนว่ามีสินค้าหรือไม่)

(หากลูกค้าซื้อสินค้าจากบู้ทหรือร้านตัวแทนจำหน่ายในไทย ขอให้ติดต่อเรื่องเคลมสินค้ากับร้านดังกล่าว พร้อมเก็บใบเสร็จเพื่อยืนยัน)