วิธีการดูขนาดแว่น 
ขนาดที่บ่งบอกแต่ละตำแหน่ง
ความกว้างเลนส์ - ความกว้างสะพานจมูก - ความยาวขาแว่น
ยกตัวอย่าง : 51-21-142 
ความกว้างเลนส์ คือ 55 mm - ความกว้างสะพานจมูก คือ 21 mm - ความยาวขาแว่น คือ 142 mm
|
คุณลูกค้าสามารถดูขนาดของแว่น ROAV ได้ ที่หน้าสินค้า พร้อมรูปภาพ